FRAGMENTEN UIT DE BOEKEN VAN DE WEG VAN KENNIS VAN DE GROTERE GEMEENSCHAP

“Je bent niet slechts een menselijk wezen in deze ene wereld. Je bent een burger van de Grotere Gemeenschap van werelden. Dit is het fysieke Universum dat je herkent via je zintuigen. Het is veel groter dan je nu kunt begrijpen… Je bent een burger van een groter fysiek Universum. Dit erkent niet alleen je Afkomst en je Erfenis, maar ook je levensdoel in deze tijd, want de wereld van de mensheid is door aan het groeien tot leven van de Grotere Gemeenschap van werelden. Dit is bekend bij jou, alhoewel jouw overtuigingen hier misschien op dit moment nog geen rekenschap van geven.”

-Steps to Knowledge :

Stap 187: Ik ben een burger van de

Grotere Gemeenschap van Werelden

 

“Je bent in de wereld gekomen op een groot keerpunt, een keerpunt waarvan je slechts een deel zal zien gedurende je eigen leven. Het is een keerpunt waarin jouw wereld contact krijgt met de werelden in haar nabijheid. Dit is de natuurlijke evolutie van de mensheid, zoals het de natuurlijke evolutie is voor al het intelligent leven in alle werelden.”

-Steps to Knowledge:

Stap 190: De wereld komt op in

de Grotere Gemeenschap van werelden

en daarom ben ik gekomen.

 

“Je hebt grote vrienden voorbij deze wereld. Daarom probeert de mensheid de Grotere Gemeenschap binnen te treden, aangezien de Grotere Gemeenschap een bredere verscheidenheid van haar ware relaties representeert. Je hebt echte vrienden voorbij de wereld omdat je niet alleen in de wereld bent en niet alleen in de Grotere Gemeenschap van werelden bent. Je hebt vrienden voorbij deze wereld omdat jouw Spirituele Familie overal haar representanten heeft. Je hebt vrienden voorbij deze wereld omdat je niet alleen aan de evolutie van jouw wereld werkt, maar eveneens aan de evolutie van het Universum. Voorbij je voorstellingsvermogen, voorbij jouw conceptuele vermogens is dit zeer zeker waar.”

Steps to Knowledge:

Stap 211: Ik heb grote vrienden voorbij

deze wereld.

 

“Reageer niet met hoop. Reageer niet met angst. Antwoord met Kennis.”

Wisdom from the Greater Community: Deel II

Hoofdstuk 10: Bezoek uit de

Grotere Gemeenschap

 

“Waarom gebeurt dit?” De Wetenschap kan dat niet beantwoorden. Logica kan dat niet beantwoorden. Wensdenken kan dat niet beantwoorden. Angstige zelfbescherming kan dat niet beantwoorden. Wat kan dat beantwoorden? Deze vraag moet je op een andere manier benaderen, met andere ogen bekijken en hier op een andere manier ervaren.”

-Wisdom from the Greater Community: Deel II

Hoofdstuk 10: Bezoek uit de

Grotere Gemeenschap

 

“Nu moet je over God in de Grotere Gemeenschap denken -niet een menselijke God, niet een God uit je geschreven geschiedenis, niet een God van jou paden en beproeving, maar een God voor alle tijden, voor alle rassen, voor alle dimensies, voor diegenen die primitief zijn en voor diegenen die gevorderd zijn, voor diegenen die zoals jou denken en voor diegenen die zo anders denken, voor diegenen die geloven en voor diegenen voor wie geloof onverklaarbaar is. Dit is God in de Grotere Gemeenschap. En dit is waar je moet beginnen.”

-Spirituality from the Greater Community

Hoofdstuk 1: Wat is God?

 

“Jij bent nodig in de wereld. Het is tijd om voor te bereiden. Het is tijd om geconcentreerd en vastberaden te worden. Hieraan valt niet te ontkomen, want diegenen die ontwikkeld zijn in De Weg van Kennis zullen in de toekomst bekwaamheid bezitten en zullen in staat zijn hun vrijheid te bewaren in een Mentale Omgeving die in toenemende mate beïnvloed zal worden door de Grotere Gemeenschap.”

-Living the Way of Knowledge:

Hoofdstuk 6: De pijler van Spirituele

Ontwikkeling

“Er zijn hier geen helden. Er is hier niemand om te aanbidden. Er is een fundament dat gebouwd moet worden. Er moet gewerkt worden. Er is een voorbereiding die ondergaan moet worden. En er is een wereld die gediend moet worden.”

-Living the Way of Knowledge:

Hoofdstuk 6: De pijler van Spirituele

Ontwikkeling

“De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap wordt gepresenteerd in de wereld, waar zij onbekend is. Zij heeft hier geen geschiedenis en geen achtergrond. Mensen zijn niet aan haar gewend. Zij strookt niet noodzakelijkerwijs met hun ideeën, overtuigingen of verwachtingen. Zij conformeert zich niet aan de huidige religieuze opvattingen van de wereld. Zij komt in naakte vorm –zonder ritueel en praal, zonder rijkdom en overdaad. Zij komt volledig en in eenvoud. Zij is als een kind in de wereld. Zij is ogenschijnlijk kwetsbaar en toch vertegenwoordigd zij een Grotere Realiteit en een grotere belofte voor de mensheid.”

-Heilige Geschriften: ongepubliceerd

 

“Er zijn diegenen in de Grotere Gemeenschap die machtiger zijn dan jij. Zij kunnen jou te slim af zijn, maar alleen als je niet oplet. Zij kunnen je geest beïnvloeden, maar zij kunnen haar niet controleren als je met Kennis bent.”

-Living the Way of Knowledge:

Hoofdstuk 10: Aanwezig zijn in de wereld

 

De Mensheid leeft in een heel groot huis. Een deel van het huis staat in brand. En anderen zijn hier op bezoek om vast te stellen hoe het vuur geblust kan worden in hun voordeel.”

-Spirituality from the Greater Community:

Hoofdstuk 15: Wie dient de Mensheid?

 

“Jij zou nooit aan moeten nemen dat er een grotere logica huist in een vergevorderd ras, tenzij het sterk met Kennis is. In feite zouden zij evenveel weerstand opgebouwd kunnen hebben tegen Kennis als jij. Oude gewoonten, rituelen, structuren en autoriteiten moeten op juistheid getoetst worden door de aanduiding van Kennis. Daarom is zelfs in de Grotere Gemeenschap de man of vrouw van Kennis een machtige kracht.”

Steps to Knowledge: Hogere Niveaus

 

“Jouw onverschrokkenheid in de toekomst moet niet voortkomen uit uiterlijk vertoon, maar voortvloeien uit jouw zekerheid in Kennis. Op deze manier zal je een toeverlaat van vrede en een bron van rijkdom zijn voor anderen. Dit is wie je bedoeld bent te zijn. Hierom ben je in de wereld gekomen.”

-Steps te Knowledge:

Stap 162: Vandaag zal ik niet bang zijn.

 

“Het is geen gemakkelijke tijd om in de wereld te zijn, maar als bijdrage jouw doel en intentie is, is het de juiste tijd om in de wereld te zijn.”

-Greater Community Spirituality:

Hoofdstuk 11: Waar dient jouw

voorbereiding voor?

 

“Teneinde jouw missie uit te voeren, moet je grote bondgenoten hebben, omdat God weet dat jij dit niet in je eentje kan doen.”

-Greater Community Spirituality:

Hoofdstuk 12: Wie zal je ontmoeten?

 

“De Schepper zou de mensheid niet zonder voorbereiding op de Grotere Gemeenschap laten. En hiervoor wordt De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap gepresenteerd. Het is voortgekomen uit de Grote Wil van het Universum. Het is gecommuniceerd via de Engelen van het Universum, die het opkomen van Kennis overal in het Universum dienen en die relaties cultiveren die Kennis overal vorm kunnen geven. Deze arbeid is het werk van het Goddelijke in de wereld, niet om je naar het Goddelijke te brengen, maar om je naar de wereld te brengen, want de wereld heeft jou nodig. Daarom ben je hiernaartoe gestuurd. Daarom heb je gekozen te komen. En je hebt gekozen te komen om het opkomen van de wereld in de Grotere Gemeenschap te dienen en te steunen, want dat is de grote behoefte van de mensheid in deze tijd en die grote behoefte zal alle behoeftes van de mensheid overschaduwen in de tijden die komen gaan.”

-Greater Community Spirituality:

Introductie

“Opkomen in de Grotere Gemeenschap is jullie bestemming. Jullie isolatie is nu over.”

De Bondgenoten van de Mensheid, vijfde Briefing