LÖSNINGEN

I GRUNDEN HANDLAR LÖSNINGEN PÅ INTERVENTIONEN INTE OM TEKNOLOGI, POLITIK ELLER MILITÄR MAKT.

Det handlar om pånyttfödelse av den mänskliga anden.

Det handlar om att folk blir medvetna om Interventionen och opponerar sig mot den.

Det handlar om att bryta den isolering och det åtlöje som hindrar folk att uttrycka vad de ser och vet.

Det handlar om att övervinna rädsla, undvikande, inbillning och svek.

Det handlar om att folk blir starka, medvetna och självständiga.

Mänsklighetens Bundsförvanter förser oss med den viktiga upplysning som gör att vi kan tillstå Interventionen och motverka dess påverkan. För att göra detta manar Bundsförvanterna oss att utnyttja vår inneboende intelligens och vår rätt att förverkliga vårt eget öde som en fri ras i det Större Samfundet.

Det är dags att börja.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *