ORDLISTA

MÄNSKLIGHETENS BUNDSFÖRVANTER: En liten grupp fysiska varelser från det Större Samfundet som gömmer sig i närheten av vår värld i vårt solsystem. Deras uppgift är att observera, rapportera och råda oss angående de utomjordiska besökarnas aktiviteter och intervention i vår värld idag. De representerar de Vise i många världar.

BESÖKARNA: Åtskilliga andra utomjordiska raser från det Större Samfundet som ”besöker” vår värld utan vår tillåtelse och som aktivt lägger sig i mänskliga angelägenheter. Besökarna är engagerade i en långvarig process som går ut på att införliva sig själva genetiskt och själsligt med mänskligt liv i syfte att få kontroll över världens folk och resurser.

INTERVENTIONEN: De utomjordiska besökarnas närvaro, syfte och aktiviteter i världen.

PASSIVISERINGSPROGRAMMET: Besökarnas program för övertalning och påverkan avsett att neutralisera folks medvetenhet och urskillning angående Interventionen för att mänskligheten ska bli passiv och medgörlig.

DET STÖRRE SAMFUNDET: Rymden. Det enorma fysiska och andliga Universum som mänskligheten är på väg in i och som innehåller otaliga former av intelligent liv.

DE OSYNLIGA: Skaparens änglar som övervakar den andliga utvecklingen av förnimmande varelser överallt i det Större Samfundet. Bundsförvanterna hänvisar till dem som ”De Osynliga”.

MÄNSKLIGT ÖDE: Mänskligheten är ämnad att träda in i det Större Samfundet. Detta är vår evolution.

KOLLEKTIVEN: Komplexa hierarkiska organisationer sammansatta av åtskilliga utomjordiska raser förenade av gemensamma lojaliteter . Det finns fler än ett kollektiv med utomjordiska besökare i världen idag. Dessa kollektiv konkurrerar sinsemellan.

DEN MENTALA MILJÖN: Tankens och det mentala inflytandets miljö.

KUNSKAP: Den andliga intelligens som finns inom varje människa. Källan till allt vi vet. Medfödd insikt. Evig Visdom. Den tidlösa del av oss som inte kan påverkas, manipuleras eller förvanskas. En förmåga i allt intelligent liv. Kunskap är Gud i dig och Gud är all Kunskap i Universum.

VÄGEN TILL INSIKT: Olika läror i Vägen till Kunskap som lärs ut i många världar i det Större Samfundet.

DET STÖRRE SAMFUNDETS VÄG TILL KUNSKAP: En andlig undervisning från Skaparen och som praktiseras på många platser i det Större Samfundet. Den lär ut hur man ska uppleva och uttrycka Kunskap och hur man bevarar individuell frihet i Universum. Denna undervisning har överbringats för att förbereda mänskligheten för livets realiteter i det Större Samfundet.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *